Oprema

PROIZVODI OD KLIRITA d.o.o. poseduje kompletnu opremu za doradu klirita, forexa i ostalih pločastih materijala koji se koriste u grafičkoj i reklamnoj industriji.
Posedujemo: CNC MAŠINU, LASERSKU GRAVERKU, GER MAŠINU, TERMO-SAVIJAČICU, sitan alat i opremu. Mi u spostvenoj porizvodnju radimo kompletnu doradu klirta i proizvodnju kliritne galanterije kroz procese koji čine sledeće operacije: opsecanje klirita, prosecanje klirita, laserska gravura pločastuih materijala, CNC obrada, gerovanje uglova, termo-oblikovanje i mašinsko savijanje klirita i forexa, poliranje ivica, bušenje mateirjala, postavljanje led ili neonske rasvete, izradu podkonstrukcija i konstrukcija za sveteleće reklame i finalnu montažu na terenu.

Svaki upit je poseban iziazov i pored opreme i mašinskog parka nudimo i stručan kadar, dobre i vešte majstore koji znaju da ideje dovedu do realziacije gotovih reklamnih proizvoda od klirita.

Naša ponuda pored standardnih tipskih proizvoda obuhvata i izardu klirtinih proizvoda po želji klijenta, opremanje prodavnica, izradu različitih vrsta nosača, POS materijala, izradu kliritnih stalaka, poslovno obeležavanje prostora kombinacijom različitih materijala.

Željno očekujemo Vaše upite, za koje možemo da ponudimo korektnu cenu u maksimalnom odnosu cene i kvaliteta proizvoda, kvalitetne kliritne proizvode i realne rokove isporuke koje maksimalno poštujemo.